SGK ve Bağ-kur değişiklikler ile ilgili bilgilendirme « Geri
SGK ve Bağ-kur  değişiklikler ile ilgili bilgilendirme

ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’YA BİLDİRİMİ 11.12.2014 SON!!!!!!!!

Tüzel kişiliğe haiz kurumlarda şirket ortaklarının ortaklığının başladığı, hisse devri yapıldığı hallerde işe giriş bildirgesini aynı şekilde ortakların hisse devri yaptığı veya şirketin tasfiyesinin sonuçlandığı durumlarda ise işten çıkış bildirgesinin SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimlerin yapılmaması durumunda hem hizmet çakışması gerçekleşmekte hem de sigortalılar bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca İdari para cezaları da sigortalılara ayrı bir külfet oluşturmaktadır. Torba yasa ile devlet bu duruma da el atmış ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 57.nci madde ile şirket ortaklarının ortaklığa giriş ve ortaklıktan çıkışlarının yasal süre içerisinde SGK’yabildirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme konusunda, işverenlerimizinbilgilendirilmesine yönelik aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 6552 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile Limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komanditşirketlerin komandite ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların, 4b kapsamındasigortalılıklarının başlama veya bitiş tarihlerinin 11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) bildirilmesi halindeyasal süresi içinde bildirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu haktan yararlanmak ve idari para cezası ile karşı karşıya kalmamak için sözkonusu sigortalıların 11.12.2014 tarihine kadar bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurup kendilerine sağlanan bu ayrıcalıktan faydalanmalarını tavsiye ederiz. Ayrıca bundan sonra şirket ortaklarının işe başlama, işi bırakma ve hisse devirlerinde sigorta giriş çıkışlarının kuruma bildirim mecburiyetine dikkat etmeleri ve cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamalarına özen göstermeleri gerekmektedir.

Web Tasarımı