Şirket hisse devirlerinde noter harç istisnası getirilmiştir. « Geri
Şirket hisse devirlerinde noter harç istisnası getirilmiştir.

6728 Sayılı Kanunun 33.maddesi il 492sayılı Kanunun 123.maddesinin üçüncü fıkrası;Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pa devri, sermaye artırmı, birleşme, devir, bölünmeve nev'i değişikliği nedeniyle yapılack işlemler şeklinde değiştirilerek, fıkrada belirtilen şirketlerin pay devrinde düzenlenen kağıtlarla ilgili noterlik işlemlerine de harç istisnası getirilmiştir. Resmi Gazete 09/08/2016 Sayı:29796

Web Tasarımı