BÜLTENLER
Şirket hisse devirlerinde noter harç istisnası getirilmiştir.

Şirket hisse devirlerinde noter harç istisnası getirilmiştir. 05-10-2016

6728 Sayılı Kanunun 33.maddesi il 492sayılı Kanunun 123.maddesinin üçüncü fıkrası;Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pa devri, sermaye artırmı, birleşme, devir, bölünmeve nev'i değişikliği nedeniyle yapılack işlemler şeklinde değiştirilerek, fıkrada belirtilen şirketlerin pay devrinde düzenlenen kağıtlarla ilgili noterlik işlemlerine de harç istisnası getirilmiştir. Resmi Gazete 09/08/2016 Sayı:29796 Devamını oku

Damga Vergisinde zorlama uygulamalardan biri biti...

Damga Vergisinde zorlama uygulamalardan biri biti... 05-10-2016

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesiyle488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” Yapılan bu düzenleme ile, nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her... Devamını oku

SGK Prim Affına Başvuranlara %5 indirim fırsatı.......

SGK Prim Affına Başvuranlara %5 indirim fırsatı....... 05-10-2016

Hem vergi hem de prim affıyla ilgili yasa yürürlüğe girdi ve ilgili kurumlar afla ilgili başvuruları almaya başladılar. Af başvuruları ile bir taraftan birikmiş prim borçları azaltılırken bir taraftan da bundan sonra ödenecek primlerin miktarında indirime gidilmektedir. Affa başvuranlar, yapılandırdıkları prim borçlarını hiç ödemeden bile sadece başvuru yapmakla, ister işveren olsun isterse Bağ-Kur(4/B) sigortalısı olsun 5 puanlık prim indiriminden... Devamını oku

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU……..

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU…….. 13-06-2016

1) 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır 2) 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2016, 3) 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra işyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurmak... Devamını oku

İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİ BANKA KANALI İLE ÖDEMESİ UYGULAMASI 01.06.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN  5 KİŞİYE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR……

İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİ BANKA KANALI İLE ÖDEMESİ UYGULAMASI 01.06.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN 5 KİŞİYE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR…… 13-06-2016

İşçilerin ücretlerini banka kanalı ile ödemesi uygulaması Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.06.2016 tarihinden itibaren 5 işçiye düşürülmüştür. Yani aynı işverenin birden fazla sgk dosyası bile olsa bu işyerlerindeki toplam sgk lı sayısı toplamı 5 ve üzerinde ise bundan sonra ücret ödemelerini banka kanalı ile yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Haziran ayında ödenecek avans ve maaşlar için işverenlerin işçilerine... Devamını oku

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 13-06-2016

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, Esas Sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan anonim şirketler için söz konusudur.., Esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan... Devamını oku

e-FATURA VE e-DEFTER KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

e-FATURA VE e-DEFTER KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ 03-09-2015

e-FATURA VE e-DEFTER KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarih, 29392 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan V.U.K. 454 sıra numaralı genel tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. A) Elektronik Defter Ve... Devamını oku

Elektronik tebligat dönemi  01.04.2016 tarihinde zorunlu oluyor.

Elektronik tebligat dönemi 01.04.2016 tarihinde zorunlu oluyor. 03-09-2015

Elektronik Tebligat Dönemi 01.01.2016 Tarihinde Başlıyor Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93... Devamını oku

SGK ve Bağ-kur  değişiklikler ile ilgili bilgilendirme

SGK ve Bağ-kur değişiklikler ile ilgili bilgilendirme 18-09-2014

ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’YA BİLDİRİMİ 11.12.2014 SON!!!!!!!! Tüzel kişiliğe haiz kurumlarda şirket ortaklarının ortaklığının başladığı, hisse devri yapıldığı hallerde işe giriş bildirgesini aynı şekilde ortakların hisse devri yaptığı veya şirketin tasfiyesinin sonuçlandığı durumlarda ise işten çıkış bildirgesinin SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimlerin yapılmaması durumunda hem hizmet çakışması gerçekleşmekte hem... Devamını oku

Maliye yönetmeliği ile ilgili kanunlarda değişiklik

Maliye yönetmeliği ile ilgili kanunlarda değişiklik 18-09-2014

6552 Sayılı Torba Yasa af başvuruları ve ödeme vadeleri 1 ay süre ile uzatılmıştır. Vegiler için son başvuru tarihi  31.12.2014 tarihi olup, son ödeme tarihi 02.02.2015 tir. SGK ve Bağ-kur için son başvuru tarihi 31.01.2015 tir.   Devamını oku

Web Tasarımı