HABERLER & DUYURULAR« Geri

  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

  4447 Geçici 15 Süresi Uzatımı

  30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 30286 (3.Mükerrer)

  Karar Sayısı : 2017/11174

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 21/12/2017 tarihli ve 46376 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  25/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11174 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

  Süre uzatımı

  MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

  AÇIKLAMA:

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2016/1 sayılı SGK genelgesinde belirtilen Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 (31/12/2018 oldu) tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar için Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigorta Fonundan karşılandığı teşvik.

Web Tasarımı